useful phrases in japanese

pulpofiction:

satte kudasai: please leave

anata wa hidoi n da: you’re awful

watashi wa anata o utsu tsumorida: i’m going to hit you

watashi wa anata ga daikiraida: i hate you

tomodachi janai: not friends

betsuni: i don’t care

tanoshinde kudasai, please enjoy (◡‿◡✿)

(Source: steinbecks)